Informácie pre nezávislé servisy

Informácie pre nezávislé servisy

Špeciálne servisné prípravky a diagnostické vybavenie pre vozidlá Opel dodáva
Kentimpex Ltd.
Fehérvári út 44.
H-1119 Budapest

tel. +36-1-206-5129
fax +36-1-204-3929
E-mail: Judit Benko
Informácie o školení Technické informácie a katalóg náhradných dielov