Certifikovaný opravca havarovaných vozidiel Opel

Certifikovaný opravca havarovaných vozidiel Opel

Spoločnosť Opel sa dlhodobo usiluje o to, aby používatelia našich vozidiel mali taký servis svojich vozidiel, ktorý je plne v súlade s predpísanými bezpečnostnými, technologickými a ekologickými predpismi.

Toto je zvlášť veľmi dôležité pri opravách havarovaných vozidiel, keď ide o náročné opravy, ktoré vyžadujú zodpovedajúcu kvalifikáciu pracovníkov a technologické vybavenie servisu tak, aby bola zachovaná plná bezpečnosť a prevádzkové vlastnosti vozidla po oprave pri minimálnej ekologickej záťaži životného prostredia.

Nie je ani tak dôležité, či ide o značkový, alebo neznačkový servis. Zásadné ale je, ako kvalitne servis opravu havarovaného vozidla vykoná. Je povinnosťou servisu, aby po havarijnej oprave zostala zákazníkovi zachovaná plná bezpečnosť, funkčnosť a prevádzkové parametre jeho vozidla. Je povinnosťou servisu, aby neprimerane ekologicky nezaťažoval svojou činnosťou životné prostredie. Je povinnosťou servisu, aby pri jeho prevádzke boli dodržiavané hygienické normy a normy bezpečnosti práce.

Vedená týmto zámerom, požiadala spoločnosť Opel audítorskú firmu Business Analysis Consulting o prípravu nezávislého auditu, ktorý je prístupný všetkým (značkovým aj neznačkovým) servisom zaoberajúcim sa opravami havarovaných vozidiel Opel a ktorý obsahuje základné a nutné bezpečnostné, technologické, hygienické, ekologické, prevádzkové a právne predpisy (štandardy), ktoré by mal plniť servis, ktorý opravuje havarované vozidlá Opel.

Tento audit je nezávislý od importu Opel a akýkoľvek servis, ktorý týmto auditom úspešne prejde, získa certifikáciu na opravy vozidiel Opel s ročnou platnosťou. Pravidlá a podmienky auditu sú úplne zhodné pre značkové aj neznačkové servisy.

Zákazník, ktorého havarované vozidlo bude opravené v certifikovanom servise, má istotu plnej bezpečnosti a funkčnosti vozidla a zároveň neprichádza o predĺženú záruku Opel, záruku na zhrdzavenie karosérie a potenciálne príspevky na opravu poruchy v pozáručnom servise Opel.

Poplatky za audit

  • Za plný audit sa firme Business Analysis Consulting platí poplatok: 16 840 CZK bez DPH / 624 EUR bez DPH
  • Za kontrolný audit sa firme Business Analysis Consulting platí poplatok: 11 160 CZK bez DPH / 413 EUR bez DPH
  • Firma Business Analysis Consulting zašle prihlásenému servisu v rovnakej sume faktúru, ktorú je nutné najneskôr 5 dní pred termínom auditu uhradiť, inak audit neprebehne.

Termín nezávislého auditu Business Analysis Consulting

Presný deň auditu bude spresnený audítorom 5 dní pred auditom, je úplne na jeho uvážení a nie je možné ho presunúť, pretože ide o nezávislý audit a sledované štandardy musia byť v pracovných dňoch servisu vždy plnené.

Kontakt na spoločnosť Business Analysis Consulting

Business Analysis Consulting s.r.o.
Nad Šutkou 1811
182 00 Praha 8
Czech Republic
E-mail: info@ba-consulting.cz

Trvanie auditu

Štandardná dĺžka auditu je 1 deň.

Výhody certifikovaných opravcov havarovaných vozidiel Opel

  • Títo opravcovia nepripravia zákazníka o predĺženú záruku a asistenciu Opel, kulancie Opel a záruku na prehrdzavenie Opel.
  • Títo opravcovia budú odporúčanými partnermi poisťovní, pre ktoré je zásadné, aby ich zmluvné servisy dodržiavali pri oprave havarovaného vozidla Opel bezpečnostné, technologické a ekologické predpisy.