Záruka na originálne náhradné diely Opel

Záruka na originálne náhradné diely Opel

Na náhradné diely zakúpené v rámci programu Náhradné diely Opel spoločnosť Opel poskytuje prostredníctvom svojich autorizovaných predajcov záruku v trvaní 24 mesiacov.

Z tejto záruky sú vylúčené diely podliehajúce bežnému opotrebeniu, diely poškodené vonkajšími vplyvmi a diely, ktoré neboli namontované v súlade s predpísaným technologickým postupom výrobcu vozidla.